فروشگاه دکه فروشگاه دکه fa yasfile.com - YasFile.com Wed, 23 Jan 2019 01:51:11 am Wed, 23 Jan 2019 01:51:11 am Copyright 2019 پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه اشتعال قیر http://dakkeh.yasfile.com/post/2588 http://dakkeh.yasfile.com/post/2588 Sun, 20 Jan 2019 12:18:12 am پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش بار نقطه ای سنگ (مقاومت فشاری سنگ) http://dakkeh.yasfile.com/post/2587 http://dakkeh.yasfile.com/post/2587 Wed, 16 Jan 2019 12:49:06 pm پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش طرح مخلوط های آسفالتی (آزمایش مارشال) http://dakkeh.yasfile.com/post/2586 http://dakkeh.yasfile.com/post/2586 Tue, 15 Jan 2019 03:38:04 pm پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - مقاومت فشاری آجر ماسه آهکی http://dakkeh.yasfile.com/post/2585 http://dakkeh.yasfile.com/post/2585 Sat, 12 Jan 2019 04:57:07 pm در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش مقاومت فشاری ملات گچ http://dakkeh.yasfile.com/post/2584 http://dakkeh.yasfile.com/post/2584 Wed, 09 Jan 2019 01:38:33 pm پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - تعیین زمان گیرش گچ ساختمانی http://dakkeh.yasfile.com/post/2583 http://dakkeh.yasfile.com/post/2583 Tue, 08 Jan 2019 01:26:25 pm پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - مقاومت فشاری آجر http://dakkeh.yasfile.com/post/2582 http://dakkeh.yasfile.com/post/2582 Mon, 07 Jan 2019 12:17:40 pm پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی درصد جذب آب آجر http://dakkeh.yasfile.com/post/2581 http://dakkeh.yasfile.com/post/2581 Wed, 02 Jan 2019 02:39:37 pm پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی وزن مخصوص ظاهری آجر http://dakkeh.yasfile.com/post/2580 http://dakkeh.yasfile.com/post/2580 Wed, 02 Jan 2019 02:38:47 pm پاورپوینت آزمایش پیچش میله فولادی و میله آلومینیومی در 25 اسلاید http://dakkeh.yasfile.com/post/2579 http://dakkeh.yasfile.com/post/2579 Mon, 31 Dec 2018 01:32:20 pm کتاب حقوق مدنی عقود معین کاتوزیان http://dakkeh.yasfile.com/post/2578 http://dakkeh.yasfile.com/post/2578 Mon, 31 Dec 2018 01:31:08 pm کتاب حقوق خانواده در ترجمه لمعه نکاح طلاق ایلا و لعان مولف محمد صدری http://dakkeh.yasfile.com/post/2577 http://dakkeh.yasfile.com/post/2577 Mon, 31 Dec 2018 01:30:21 pm کتاب ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه علیرضا امینی و محمدرضا آیتی http://dakkeh.yasfile.com/post/2576 http://dakkeh.yasfile.com/post/2576 Mon, 31 Dec 2018 07:06:26 am پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد در 38 اسلاید http://dakkeh.yasfile.com/post/2575 http://dakkeh.yasfile.com/post/2575 Mon, 31 Dec 2018 07:07:37 am نکات مهم و پر تکرار و کلیدی حقوق کار دکتر عزت اله عراقی دانشگاه پیام نور به همراه نمونه سوال http://dakkeh.yasfile.com/post/2574 http://dakkeh.yasfile.com/post/2574 Mon, 31 Dec 2018 07:06:14 am خلاصه کتاب و نکات مهم و کلیدی حقوق بشر در اسلام مولف سید علی میر موسوی دانشگاه پیام نور بهمراه نمونه سوال http://dakkeh.yasfile.com/post/2573 http://dakkeh.yasfile.com/post/2573 Mon, 31 Dec 2018 07:05:52 am